top of page

JURIDISK SELSKABS PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for medlemmer af Juridisk Selskab, Aarhus (herefter ”JUS”). Når du indmelder dig i JUS, accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til nærværende privatlivspolitik.


1.      Dataansvarlig


1.1. Den til enhver tid valgte formand for JUS er dataansvarlig for behandlingen af de

personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Juridisk Selskab

Bartholins Allé 16

8000   Aarhus C

Danmark

CVR-nr.: 98 70 98 51


1.2. Den dataansvarlige kan til enhver tid kontaktes via mail:

post@juridisk-selskab.dk


2.      Formål

2.1. Vi behandler dine oplysninger til bestemte formål med lovlig grund, herunder:


2.1.1.      Til opfyldelse af JUS’ legitime interesser på baggrund af en interesseafvejning i henhold til interesseafvejningsreglen.

2.1.2.      Ved indmeldelse i foreningen.

2.1.3.      Ved tilmelding til foreningens aktiviteter.

2.1.4.      Ved behov for kontakt i forbindelse med aktiviteter, dit medlemskab, kommende arrangementer, rejseaktiviteter og lignende.


2.2. Oplysningerne behandles ikke i et omfang til opfyldelse af JUS’ interesser, der

i medfør af interesseafvejningsreglen væsentlig overstiger din interesse i, at dine oplysninger ikke behandles.


3.      Kategorier af personoplysninger

3.1. Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

3.1.1.      Almindelige personoplysninger:


3.1.1.1.  Navn

3.1.1.2.  Adresse

3.1.1.3.  E-mail

3.1.1.4.  Telefonnummer

3.1.1.5.  Fødselsdato

3.1.1.6.  Foto

3.1.1.7.  IP-adresse

3.1.1.8.  Uddannelsesoplysninger


3.1.2.      Særlige oplysninger


3.1.2.1.  I særlige tilfælde – særligt i forbindelse med rejseaktiviteter – behandles CPR-nr. og pasoplysninger


4.      Modtagere

4.1. Dine oplysninger vil blive videregivet i følgende tilfælde:


4.1.1.      Relevante samarbejdspartnere i forbindelse med aktiviteter, du er tilmeldt.

4.1.2.      Relevante samarbejdspartnere i forbindelse med indmelding.


5.      Kilder

5.1. Følgende kilder anvendes til indsamling af dine oplysninger:


5.1.1.      Direkte fra dig i forbindelse med indmelding eller tilmelding til JUS’ arrangementer.

5.1.2.      Andre offentligt tilgængelige medier, herunder sociale medier.


6.      Opbevaring af dine oplysninger

6.1. Vi opbevarer dine oplysninger så længe, at det anses nødvendigt i medfør af de i afsnit 2 nævnte formål.

6.1.1.      Dine oplysninger opbevares hos JUS.

6.1.2.      Dine oplysninger vil kun blive anvendt til de i nærværende privatlivspolitiks nævnte formål.

6.1.3.      Opbevaringen ophører, hvis et afgivet samtykke tilbagekaldes, eller et medlemskab ophører.

6.1.3.1.  Tilbagekaldelse af et afgivet samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine oplysninger indtil tidspunktet for vores modtagelse af tilbagekaldelsen.


7.      Dine rettigheder

7.1. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

7.1.1.      Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige på mail post@juridisk-selskab.dk.


7.2. Dine rettigheder omfatter:

7.2.1.      Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

7.2.2.      Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

7.2.3.      I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning i henhold til afsnit 6 indtræffer.

7.2.4.      Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.2.5.      Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

7.2.6.      Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


7.3. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


7.4. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

bottom of page