top of page
P1050379_jus_jobmessy.jpg

NATASJA JACOBSEN

Formand

Formandens formål er at holde det samlede overblik i bestyrelsen, og generelt sørge for at det daglige arbejde fungerer. Formanden fungerer som bindeleddet, og bestyrelsens primære ansigt udadtil. Det er derfor også vedkommende der kontaktes, hvis man ønsker større aftaler om samarbejde.

433285429_408131248501719_4860709511147591650_n_edited.jpg

SOFIE HANSEN

Næstformand

Næstformandens arbejde er, som i traditionel forstand, at være formandens højre hånd. Vedkommende står også for det interne arbejde i bestyrelsen, eksempelvis ved at styre møderne. Sidst, men bestemt ikke mindst, planlægger næstformanden vores årlige jobmesse og er den primære kontaktperson for selv samme.

342206589_3417378468514069_5120137047836337479_n_edited.jpg

EMILIE SLOTH HØG

Fondsansvarlig

Den fondsansvarlige har en at de bærende opgaver i bestyrelsen - nemlig at sørge for vi har pengene til at afholde vores arrangementer. Dette indebærer at søge forskellige legater og fonde, samt at forhandle aftaler med vores faglige samarbejdspartnere.

P1050403_jus_jobmessy_edited.jpg

CLAUDIA FUGLSANG BAUMGARTEN

Klubmester

Klubmesterens opgave er at afholde JUS-festerne: vedkommende står for alt, lige fra bestilling af dørmand, DJ og fotograf, til at det hele kører på selve aftenen. Da denne opgave tit er meget bebyrdende, har der traditionelt været et samarbejde mellem denne og Samf-koordinatoren.

P1050202_jus_jobmessy_edited.jpg

ANDERS LUKAS VOGELIUS

Klubven

Klubven er JUS’ primære repræsentant i samarbejdet med Statskundskab og Psykologi. Denne deltager derfor til disse møder. Yderligere assisterer vedkommende klubmesteren med vagtplaner, bestilling af mad, o.l. til JUS-festerne.

P1050662_jus_jobmessy.jpg

PIPPI GORM RASMUSSEN

Sekretær

Sekretæren er bestyrelsens mor, i grov forstand. Udover at tage referat til møderne, sørger vedkommende for at kontoret ser flot og ordentligt ud, holder styr i vores mails, og lignende. Sekretæren har desuden til opgave at administrere vores medlemsdatabase.

JUS work 2_edited.jpg

FREDERIKKE MARIE PEDEREN

PR/IT-ansvarlig

PR/IT-ansvarlig står for at opdatere JUS' hjemmeside med arrangementer, billeder og andre relevante informationer. Foruden dette samarbejder denne person med PR/Redaktør om løbende at holde alle JUS' sociale medier ajour og markedsføre både fester, sociale arrangementer mv.

430428047_3669659513351578_8619981120076831226_n_edited.jpg

NINA TOSTI

PR/Redaktør

PR/Redaktør har til opgave at udfylde JUS’ 5 sider i Juras studenterblad “Paragraf” ud. Foruden dette samarbejder denne person med PR/Redaktør om løbende at holde alle JUS' sociale medier ajour og markedsføre både fester, sociale arrangementer mv.
Har du en brandvarm idé til en artikel, så hiv fat i denne person.

434409414_1105132520735777_1186825598293376356_n.jpg

ANTON ERBS

Faglig sekretær

Den faglige sekretærs opgave består i at planlægge og afvikle faglige samt sociale arrangementer. Udover dette planlægger vedkommende vores årlige tur til København.

P1050132_jus_jobmessy_edited.jpg

ANTON CHRISTOPHER KINLY ELGAARD

International sekretær

Den internationale sekretær, ofte forkortet Int. Sek., varetager det helt unikke samarbejde JUS har med 11 andre nordiske studenterforeninger. Vedkommende drager derfor tit afsted på de såkaldte “Nordiske Uger”, hvor der bliver afholdt faglige såvel som sociale og festlige arrangementer.

JUS work 5_edited.jpg

MIE AGERBO HOLMEN BLAK

Vice international sekretær

Den internationale sekretær, ofte forkortet Int. Sek., varetager det helt unikke samarbejde JUS har med 11 andre nordiske studenterforeninger. Vedkommende drager derfor tit afsted på de såkaldte “Nordiske Uger”, hvor der bliver afholdt faglige såvel som sociale og festlige arrangementer. Vice int. sek. har til opgave at hjælpe den internationale sekretær. 

1ced1656-438c-4b44-852f-556724f9dfa8.jpg

VICTOR BORCH-OLSEN

Kasserer

Kasseren står for at lave regnskab samt bogføre og har tillige et overblik over foreningens økonomi. Dette overblik kommunikereres ud til resten af bestyrelsen når økonomiske beslutninger skal træffes på bestyrelsesmøderne.

433163458_736647508656807_471612788877936016_n_edited.jpg

FREDERIK ANDEREN MADSEN

Kapsejladsansvarlig

Titlen siger nærmest sig selv - vedkommende er personen der sørger for at JUS er klar til Kapsejladsen. Dette gælder blandt andet at sørge for en båd, sørge for en sang og musikvideo, og sørge for øl til træningen.

gantzler kandidatmedlem.jpg

ALEXANDER GANTZLER

Kandidatmedlem

Kandidatmedlemmer er tidligere medlemmer af JUS, der nu er færdiguddannede, voksne, og videre i livet - men alligevel ikke har givet så meget slip, at de ikke har lyst til at varetage en rådgivende funktion for den siddende bestyrelse. Deres post er dog udelukkende rådgivende.

cami_edited.jpg

CAMILLA ROSENKRANTZ SKOVBORG

Kandidatmedlem

Kandidatmedlemmer er tidligere medlemmer af JUS, der nu er færdiguddannede, voksne, og videre i livet - men alligevel ikke har givet så meget slip, at de ikke har lyst til at varetage en rådgivende funktion for den siddende bestyrelse. Deres post er dog udelukkende rådgivende.

bottom of page