top of page
242501501_6031384796936353_4027190476442222001_n.jpg

FREDERIK ANDERSEN MADSEN

Formand

Formandens formål er at holde det samlede overblik i bestyrelsen, og generelt sørge for at det daglige arbejde fungerer. Formanden fungerer som bindeleddet, og bestyrelsens primære ansigt udadtil. Det er derfor også vedkommende der kontaktes, hvis man ønsker større aftaler om samarbejde.

275738016_355238209817672_7460983276555111555_n_edited.jpg

OLIVER ROSENVIGE-GRØNNE

Næstformand

Næstformandens arbejde er, som i traditionel forstand, at være formandens højre hånd. Vedkommende står også for det interne arbejde i bestyrelsen, eksempelvis ved at styre møderne. Sidst, men bestemt ikke mindst, planlægger næstformanden vores årlige jobmesse og er den primære kontaktperson for selv samme.

242599749_6031384586936374_135719336579738773_n.jpg

CLARA ENEVOLDSEN

Fondsansvarlig

Den fondsansvarlige har en at de bærende opgaver i bestyrelsen - nemlig at sørge for vi har pengene til at afholde vores arrangementer. Dette indebærer at søge forskellige legater og fonde, samt at forhandle aftaler med vores faglige samarbejdspartnere.

242529748_6031370766937756_2775209358223032032_n.jpg

MIE BLAK

Klubmester

Klubmesterens opgave er at afholde JUS-festerne: vedkommende står for alt, lige fra bestilling af dørmand, DJ og fotograf, til at det hele kører på selve aftenen. Da denne opgave tit er meget bebyrdende, har der traditionelt været et samarbejde mellem denne og Samf-koordinatoren.

fred_edited.jpg

FREDERIKKE MARIE PEDERSEN

Samfundsfaglig koordinator

Samf-koordinatoren er JUS’ primære repræsentant i samarbejdet med Statskundskab og Psykologi. Denne deltager derfor til disse møder. Yderligere assisterer vedkommende klubmesteren med vagtplaner, bestilling af mad, o.l. til JUS-festerne.

275864785_383445693268990_6663302170137354209_n_edited.jpg

ANDREAS SAND KRISTENSEN

Sekretær

Sekretæren er bestyrelsens mor, i grov forstand. Udover at tage referat til møderne, sørger vedkommende for at kontoret ser flot og ordentligt ud, holder styr i vores mails, og lignende. Sekretæren har desuden til opgave at administrere vores medlemsdatabase.

IMG_8799.heic

PIPPI GORM RASMUSSEN

PR/IT-ansvarlig

PR/IT står, trods navnet, primært kun for vores PR. Foruden at holde de sociale medier opdateret, er der ansvaret for at vedligeholde vores hjemmeside hvilket bl.a. inkl. løbende at opdatere den med arrangementer, billeder og andre relevante informationer.

275318131_5330794943620329_5301401848781609180_n_edited.jpg

NICOLAI HOANG

PR/Redaktør

Redaktørens opgave er at fylde JUS’ 5 sider i Juras studenterblad “paragraf” ud. Så har man en brandvarm idé til en artikel, så er det vedkommende man skal have fat i!

275895068_368592531785608_4378452426397221693_n.jpeg

MILLE SCHACHT-MAGNUSSEN

Faglig sekretær

Den faglige sekretærs opgave består i at planlægge og afvikle faglige samt sociale arrangementer. Udover dette planlægger vedkommende vores årlige tur til København.

239983748_5910967775644723_1563237948940199199_n.jpg

ANDERS LUKAS VOGELIUS

International sekretær

Den internationale sekretær, ofte forkortet Int. Sek., varetager det helt unikke samarbejde JUS har med 11 andre nordiske studenterforeninger. Vedkommende drager derfor tit afsted på de såkaldte “Nordiske Uger”, hvor der bliver afholdt faglige såvel som sociale og festlige arrangementer.

275942392_3105407489772806_5212394992633972118_n.jpeg

ANTON KINLY

Vice international sekretær

Den internationale sekretær, ofte forkortet Int. Sek., varetager det helt unikke samarbejde JUS har med 11 andre nordiske studenterforeninger. Vedkommende drager derfor tit afsted på de såkaldte “Nordiske Uger”, hvor der bliver afholdt faglige såvel som sociale og festlige arrangementer. Vice int. sek. har til opgave at hjælpe den internationale sekretær. 

oli nat_edited.jpg

NATASJA JACOBSEN

Kasserer

Kasseren står for at lave regnskab samt bogføre og har tillige et overblik over foreningens økonomi. Dette overblik kommunikereres ud til resten af bestyrelsen når økonomiske beslutninger skal træffes på bestyrelsesmøderne.

275782594_654963985830953_5908681670339329018_n.jpeg

JACOB THEILGAARD

Kapsejladsansvarlig

Titlen siger nærmest sig selv - vedkommende er personen der sørger for at JUS er klar til Kapsejladsen. Dette gælder blandt andet at sørge for en båd, sørge for en sang og musikvideo, og sørge for øl til træningen.

gantzler kandidatmedlem.jpg

ALEXANDER GANTZLER

Kandidatmedlem

Kandidatmedlemmer er tidligere medlemmer af JUS, der nu er færdiguddannede, voksne, og videre i livet - men alligevel ikke har givet så meget slip, at de ikke har lyst til at varetage en rådgivende funktion for den siddende bestyrelse. Deres post er dog udelukkende rådgivende.

søborg kandidatmedlem.jpg

ANDERS SØBORG OLSEN

Kandidatmedlem

Kandidatmedlemmer er tidligere medlemmer af JUS, der nu er færdiguddannede, voksne, og videre i livet - men alligevel ikke har givet så meget slip, at de ikke har lyst til at varetage en rådgivende funktion for den siddende bestyrelse. Deres post er dog udelukkende rådgivende.

Bestyrelsen: Meet the Team
bottom of page