242883572_6031371823604317_7758767788604918809_n.jpg

HELENA BRINCK

Formand & International sekretær

Formandens formål er at holde det samlede overblik i bestyrelsen, og generelt sørge for at det daglige arbejde fungerer. Formanden fungerer som bindeleddet, og bestyrelsens primære ansigt udadtil. Det er derfor også vedkommende der kontaktes, hvis man ønsker større aftaler om samarbejde.

242764552_6031372480270918_8324496004601857453_n.jpg

ANNE KROG

Næstformand

Næstformandens arbejde er, som i traditionel forstand, at være formandens højre hånd. Vedkommende står også for det interne arbejde i bestyrelsen, eksempelvis ved at styre møderne. Sidst, men bestemt ikke mindst, planlægger næstformanden vores årlige jobmesse og er den primære kontaktperson for selv samme.

242610685_10224188634121397_7960554022502841847_n.jpg

STEPHANIE TRAP NIELSEN

Kasserer

Kasseren står for at lave regnskab samt bogføre og har tillige et overblik over foreningens økonomi. Dette overblik kommunikereres ud til resten af bestyrelsen når økonomiske beslutninger skal træffes på bestyrelsesmøderne.

242501501_6031384796936353_4027190476442222001_n.jpg

FREDERIK ANDERSEN MADSEN

Klubmester

Klubmesterens opgave er at afholde JUS-festerne: vedkommende står for alt, lige fra bestilling af dørmand, DJ og fotograf, til at det hele kører på selve aftenen. Da denne opgave tit er meget bebyrdende, har der traditionelt været et samarbejde mellem denne og Samf-koordinatoren.

242529748_6031370766937756_2775209358223032032_n.jpg

MIE BLAK

Samfundsfaglig koordinator

Samf-koordinatoren er JUS’ primære repræsentant i samarbejdet med Statskundskab og Psykologi. Denne deltager derfor til disse møder. Yderligere assisterer vedkommende klubmesteren med vagtplaner, bestilling af mad, o.l. til JUS-festerne.

242901504_6031375653603934_5447687583403383281_n.jpg

HELENA HANSEN

Vice international sekretær

Den internationale sekretær, ofte forkortet Int. Sek., varetager det helt unikke samarbejde JUS har med 11 andre nordiske studenterforeninger. Vedkommende drager derfor tit afsted på de såkaldte “Nordiske Uger”, hvor der bliver afholdt faglige såvel som sociale og festlige arrangementer.
Helt unikt har JUS i år en “vice int. sek.”. Dette skyldes et turbulent bestyrelses år, og vil ikke ses fremover.

240912324_5910860865655414_431400719709145556_n.jpg

VIKTOR SVENNING

PR/IT-ansvarlig

PR/IT står, trods navnet, primært kun for vores PR. Foruden at holde de sociale medier opdateret, er der ansvaret for at vedligeholde vores hjemmeside hvilket bl.a. inkl. løbende at opdatere den med arrangementer, billeder og andre relevante informationer.

242654717_6031355636939269_5227290367666258728_n.jpg

SILKE HØGH

Bestyrelseskoordinator

Denne post har ikke et klart formål, men svinger derimod ofte hvert bestyrelses år. Traditionelt er bestyrelseskoordinatoren en flydende ressource som kan hjælpe til i alle områder. Denne årgang står vedkommende for at planlægge diverse sociale arrangementer for bestyrelsen, herunder påskefrokost og sommerhustur.

242671559_10224188632361353_6517904774455467017_n.jpg

GUSTAV VOSS SUNDBY

Redaktør

Redaktørens opgave er at fylde JUS’ 4 sider i Juras studenterblad “paragraf” ud. Så har man en brandvarm idé til en artikel, så er det vedkommende man skal have fat i!

240400860_5910975262310641_8625446723363390756_n.jpg

CHARLOTTE VALSØE RYKOV

Fondsansvarlig

Den fondsansvarlige har en at de bærende opgaver i bestyrelsen - nemlig at sørge for vi har pengene til at afholde vores arrangementer. Dette indebærer at søge forskellige legater og fonde, samt at forhandle aftaler med vores faglige samarbejdspartnere.

242767580_6031357343605765_3174055866137097798_n.jpg

MATHIAS FROSTHOLM MAIMBURG

Faglig sekretær

Den faglige sekretærs opgave består i at planlægge og afvikle faglige samt sociale arrangementer. Udover dette planlægger vedkommende vores årlige tur til København.

239983748_5910967775644723_1563237948940199199_n.jpg

ANDERS LUKAS VOGELIUS

Kapsejladsansvarlig

Titlen siger nærmest sig selv - vedkommende er personen der sørger for at JUS er klar til Kapsejladsen. Dette gælder blandt andet at sørge for en båd, sørge for en sang og musikvideo, og sørge for øl til træningen.

242599749_6031384586936374_135719336579738773_n.jpg

CLARA ENEVOLDSEN

Sekretær

Sekretæren er bestyrelsens mor, i grov forstand. Udover at tage referat til møderne, sørger vedkommende for at kontoret ser flot og ordentligt ud, holder styr i vores mails, og lignende. Sekretæren har desuden til opgave at administrere vores medlemsdatabase.

gantzler kandidatmedlem.jpg

ALEXANDER GANTZLER

Kandidatmedlem

Kandidatmedlemmer er tidligere medlemmer af JUS, der nu er færdiguddannede, voksne, og videre i livet - men alligevel ikke har givet så meget slip, at de ikke har lyst til at varetage en rådgivende funktion for den siddende bestyrelse. Deres post er dog udelukkende rådgivende.

søborg kandidatmedlem.jpg

ANDERS SØBORG OLSEN

Kandidatmedlem

Kandidatmedlemmer er tidligere medlemmer af JUS, der nu er færdiguddannede, voksne, og videre i livet - men alligevel ikke har givet så meget slip, at de ikke har lyst til at varetage en rådgivende funktion for den siddende bestyrelse. Deres post er dog udelukkende rådgivende.